Zdjęcia z Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji                                     rok szk. 2018/2019 

Autor zdjęć: Anna Gnatkowska

 

 

Zdjęcia z Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji                                     rok szk. 2017/2018 

Autor zdjęć: Anna Gnatkowska

                       

Zdjęcia z Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji                                     rok szk. 2016/2017 

Autor zdjęć: Anna Gnatkowska

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Zdjęcia z Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji                                     rok szk. 2015/2016   

 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

Zdjęcia z Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji                                  rok szk. 2014/2015