Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017

Po raz 31. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Partnerami organizuje Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017. Uroczystość ta wzorem lat ubiegłych organizowana jest w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Muzeum Miasta Łodzi. Odbędzie się ona 8 czerwca 2017 roku, jej rozpoczęcie przewidziano na godzinę 11.00. Podczas Gali Podsumowania, która ma charakter wyjątkowego spotkania ze względu na liczny udział dyrektorów szkół, prezesów różnych firm przemysłowych i usługowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, uzdolnionych uczniów i nauczycieli prezentujących wysoki poziom refleksji pedagogicznej, nastąpi wręczenie tytułów i certyfikatów oraz statuetek Skrzydła Wyobraźni.

Celem Podsumowania Ruchu Innowacyjnego jest przedstawienie efektów procesu kształcenia. Podczas spotkania prezentowane będą dokonania edukacyjne i innowacje pedagogiczne wdrażane w szkołach i placówkach oświatowych Łodzi i województwa łódzkiego oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pokazane zostaną najbardziej kreatywne i aktywne placówki oświatowe, a także przedsiębiorstwa, w których łódzka młodzież poznaje nowe trendy, techniki i technologie.

Uroczystość, bardzo ważna dla środowiska edukacyjnego, przyczynia się do tworzenia dobrego klimatu dla wdrażania zmian w procesie uczenia się i uczenia się przez całe życie.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: Radio Łódź, TVP Łódź, TV TOYA, , Dziennik Łódzki, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

Ubiegamy się o patronat honorowy Minister Edukacji Narodowej, Wojewody Łódzkiego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także opiekę medialną czasopism - Dyrektor Szkoły, Głos Nauczycielski, gazet - Gazeta Wyborcza.

W tym roku szkolnym szczególne miejsce rezerwujemy dla osób i firm, które otrzymają tytuły i certyfikaty, m.in. Talent Uczniowski, Mój Mistrz, Nauczyciel Innowator, Lider w Edukacji, Kreator Innowacji, Organizacja Innowacyjna, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Partner Przyjazny Edukacji, Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Mistrz Pedagogii, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Promotor Rozwoju Edukacji, Twórczy Dyrektor Szkoły Zawodowej, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Innowacyjna Firma oraz Statuetki Skrzydła Wyobraźni za znaczące osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji.

Wnioski o przyznanie tytułów i certyfikatów rozpatruje specjalnie powoływana Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczącą jest Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, to okazja do przekazania jej uczestnikom ważnych publikacji prezentujących nowatorstwo pedagogiczne. Tradycyjnie w pakiecie znajduje się miedzy innymi Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Laureaci Konkursów Innowacyjnych, Katalog dobrych praktyk w edukacji oraz czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.


          Janusz Moos

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

             i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Opracowanie:                                                                     

Grażyna Adamiec