Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2017/2018

 

Już po raz 32. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zrealizowało doroczne Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji - unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, które umożliwia zaprezentowanie i uhonorowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do praktyki wartościowe, nowatorskie modele edukacji. Także w tym roku, przyznając tytuły i certyfikaty, szukano w edukacyjnej wspólnocie ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee edukacyjne. A także organizacji - oświatowych i wspierających oświatę - w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania. W efekcie tych poszukiwań 8 czerwca 2018 r., podczas uroczystej gali, którą tradycyjnie prowadził dyr. Janusz Moos, nagrodzono uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, naukowców, artystów, dziennikarzy, prawników, społeczników, policjantów, przedsiębiorców, absolwentów Akademii Młodych Twórców, szkoły, przedszkola, uczelnie, firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje. Za talent, twórczość i wyobraźnię, za kreowanie, wdrażanie i wspieranie innowacji, za mistrzostwo w pedagogicznej profesji, za wspieranie edukacji i promowanie jej rozwoju.

XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji objęli patronatem honorowym - Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, natomiast patronatem medialnym - Radio Łódź, Radio Parada, TVP Łódź, TV Toya, Gazeta Wyborcza Łódź i Głos Nauczycielski.

Gośćmi uroczystości byli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, córka Ireny Sendlerowej – Janina Zgrębska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron, przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Łódzkiego, Rady Miejskiej w Łodzi, Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Łodzi oraz wyższych uczelni, m. in. Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Współorganizatorzy przedsięwzięcia to: Adamus SA, Microsoft Polska​, Abplanalp​, Veolia​, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna​, Muzeum Miasta Łodzi​, Instytut Nowych Technologii​, Agraf​, Społeczna Akademia Nauk​, Pamso​, Gromar​, Elpro AV​, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów​, Festo​, Mechatronik​, Revas​, BSH​, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi​ i Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

Galę Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 120, XXXII Liceum Ogólnokształcącego, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi, a także łódzkiej Akademii Muzycznej.

W tegorocznym XXXII Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji tytuły i certyfikaty otrzymało 179 osób i  instytucji. Jest w tym gronie 37 wielokrotnych zdobywców, którzy zostali uhonorowani złotymi certyfikatami.

Tytuły i certyfikaty przyznano w 24 następujących kategoriach: Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski”, Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Organizacja Innowacyjna, Organizator Procesów Innowacyjnych, Kreator Innowacji, Złoty Certyfikat Kreatora Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Lider w Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjny Pracodawca, Multiinnowator, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Promotor Rozwoju Edukacji, Mistrz Pedagogii, Złoty Certyfikat Mistrza Pedagogii, Homo Creator, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Skrzydła Wyobraźni.

Statuetką „Skrzydła Wyobraźni”– nagrodą specjalną za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji - zostali uhonorowani: prof. Józef Górniewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie w Warszawie, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, prof. Wacław Strykowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, No Bell Szkoła Podstawowa w Konstancinie-Jeziornej, sędzia Anna Maria Wesołowska - Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka i Henryk Adamus, właściciel firmy Adamus S.A.

Lista wszystkich nagrodzonych została opublikowana w 22. numerze czasopisma Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – „Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”.

Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji służy nie tylko promocji tego wszystkiego, co w edukacji najnowsze i najciekawsze, ale także integracji całego środowiska edukacyjnego wokół innowacyjnych idei i wartości. „Tylko wspierając się wzajemnie możemy osiągnąć sukces: innowacyjną szkołę - stwierdziła Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi, dziękując w imieniu wyróżnionych za tytuły i certyfikaty. - Bądźmy innowacyjni i nie ustawajmy w drodze ku lepszej edukacji!”

Organizatorzy XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji otrzymali listy gratulacyjne od Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, Rektora Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, firmy Festo oraz od wielu innych przedsiębiorstw i instytucji.