Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017

Tradycyjnie, już po raz 31. w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi 8 czerwca 2017 roku odbyło się Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi i partnerami. Na uroczystości spotkali się wybitni pedagodzy, twórcy pedagogiki pracy, których dorobek naukowy ma wymiar światowy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele prezentujący wysoki poziom refleksji pedagogicznej oraz wyróżniający się efektywnością działań zawodowych, utalentowani uczniowie, a także dyrektorzy i prezesi wielu firm przemysłowych i usługowych, pracownicy naukowi uczelni, dziennikarze zajmujący się problematyką edukacji. Znaczenie tego wydarzenia dla środowiska oświatowego potwierdza frekwencja, sala wypełniona była do ostatniego miejsca. Podsumowanie jest prezentacją i docenieniem kreatywnych dyrektorów, nauczycieli, uczniów, sojuszników „szkoły” i ich działań, a tym samym promowaniem wartościowych rozwiązań edukacyjnych i przyczynia się do tworzenia dobrego klimatu dla wdrażania zmian w procesie uczenia się i uczenia się przez całe życie.

Wspomniane wydarzenie jest doskonałą okazją, by wyróżnić i docenić wszystkich, którzy zmieniają polską edukację, czyniąc ją bardziej atrakcyjną, ciekawą i skuteczną.[1]

Państwa cykliczne przedsięwzięcie wzmacnia działania podejmowane przez instytucje i placówki oświatowe, dyrektorów, nauczycieli, pracodawców, przedstawicieli środowisk naukowych, terytorialnych, samorządowych. [2]

Rangę tej uroczystości podnoszą udzielone patronaty honorowe i medialne.

Podsumowanie objęli swoim patronatem: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Uroczystą galę Podsumowania patronatami medialnymi objęli: TVP Łódź, TV TOYA, Radio Łódź, Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, gazeta Dziennik Łódzki, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

Partnerami uroczystości byli: Urząd Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, B/S/H, ElproAV, Festo, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Instytut Nowych Technologii, Learnetic, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Mechatronik Artur Grochowski, Microsoft, MiGra, Mitsubishi Elektric, Pamso, P&G Gillette, Politechnika Łódzka, SAN Łódź, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Kleszczowie.

 

To szczególne spotkanie uświetnili swoją obecnością m.in.: Ryszard Bonisławski - senator RP, Maciej Grubski - senator RP,  Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, Jolanta Chełmińska – doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Małgorzata Bartosiak i Marcin Zalewski – wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Danuta Zakrzewska - dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Beata Jachimczak - doradca Prezydenta Miasta Łodzi, Jarosław Pawlicki - zastępca dyrektora WE UMŁ, Jan Kamiński były Łódzki Kurator Oświaty. W Podsumowaniu uczestniczyli także inni znamienici goście reprezentujący władze samorządowe, związki zawodowe, pracodawców, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, organizacje, urzędy i stowarzyszenia, szkoły i placówki oświatowe, lokalne i ogólnopolskie media.

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji połączone z XX-leciem ŁCDNiKP otworzył Janusz Moos dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Powitał on wszystkich obecnych, a następnie omówił najważniejsze przedsięwzięcia Centrum z całego okresu działalności. Zaprezentowane zostały dokonania edukacyjne i innowacje pedagogiczne wdrażane w szkołach i placówkach oświatowych Łodzi i województwa łódzkiego, w tym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczestnicy poznali również najbardziej kreatywne podmioty gospodarcze i instytucje wspierające edukację. Dokładną relację z Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji można zobaczyć i odsłuchać poprzez stronę https://www.facebook.com/lcdnikp/

CERTYFIKATY, po rozpatrzeniu wielu rekomendacji, przyznano szkołom, dyrektorom, nauczycielom, uczniom i studentom, przedstawicielom świata nauki i życia społecznego, ambasadorom innowacyjnych idei i praktyk edukacyjnych oraz nowej myśli pedagogicznej a także instytucjom rynku pracy i pracodawcom. Znaczącą zmianą do ubiegłego roku było też wprowadzenie nowych tytułów Homo Creator, Innowacyjna Firma, Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej.

W roku 2016/2017 ustalono Certyfikaty i tytuły w kategorii:

 •                Talent Uczniowski
 •                Nauczyciel Innowator
 •                Mój Mistrz
 •                Kreator Innowacji
 •                Kreator Kompetencji Zawodowych
 •                Kreator Kompetencji Społecznych
 •                Lider w Edukacji
 •                Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej
 •                Promotor Rozwoju Edukacji
 •                Partner Przyjazny Edukacji
 •                Innowacyjna Firma
 •                Organizacja Innowacyjna
 •                Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
 •                Mistrz Pedagogii
 •                Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych
 •                Afirmator Ruchu Innowacyjnego
 •                Homo Creator  oraz statuetki Skrzydła Wyobraźni.

Najważniejszym punktem uroczystości, na który wszyscy czekali było wręczenie certyfikatów w 17 kategoriach oraz statuetki Skrzydła wyobraźni. Łącznie otrzymano 168 certyfikatów i  5 statuetek Skrzydła wyobraźni. Listę wszystkich nagrodzonych zamieszczono w 19. numerze czasopisma Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji.

Bardzo ważnym momentem tej uroczystości było wręczenie statuetki Skrzydła Wyobraźni Panu Januszowi Moosowi - dyrektorowi ŁCDNiKP - za wizjonerstwo, innowacyjność i skuteczność zarządzania Centrum, nowatorskie pomysły, inspirowanie do twórczego działania na rzecz edukacji, a także gotowość do podejmowania ciągle nowych wyzwań.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji uświetniły występy uczennic i uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacjaˮ w Łodzi, Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, XXXII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz nauczyciela tej szkoły i jednocześnie pracownika Teatru Muzycznego w Łodzi oraz studentki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Miłym akcentem gali był udział uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi.

W uroczystości uczestniczyło ok. 250 osób, a jej bohaterami i twórcami były osoby pełne entuzjazmu edukacyjnego i życiowego, wyróżniające się pasją tworzenia nowych rozwiązań i koncepcji pedagogicznych, a także niezłomnością w pokonywaniu wyzwań.

Gratulacjom nie było końca. Złożono je wszystkim uczestnikom – profesorom, pracodawcom, uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół, dziennikarzom i sojusznikom edukacji oraz Dyrektorowi Centrum.

Uczestnicy Podsumowania otrzymali publikacje przygotowane dla uczestników i gości uroczystości, wydane przez ŁCDNiKP:

·      Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji 2002-2017;

·      „Edukację szkolną wobec konieczności zmian” autorstwa prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego, dhc;

·      Dziecięcą Akademię Młodych Twórców „Wspólnie odkrywamy tajemnice świataˮ.

·      „Dobre praktyki. Innowacje w Edukacji” - czasopismo wydawane od marca 2013. Poświęcone jest dobrym praktykom edukacyjnym, dotychczas wydano 19. numerów, w tym wydanie specjalne związane z jubileuszem XX-lecia Centrum oraz

·      Album okolicznościowy „Dwadzieścia lat minęłoˮ, w którym pokazano historię Centrum i wybrane wydarzenia z dwudziestu lat jego funkcjonowania.

Warto podkreślić, że uroczystość wywołała zainteresowanie mediów. Uroczystość poprzedzona została krótką konferencją prasową, podczas której  przekazano informacje na temat Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Konferencja prasowa odbyła się 8.06.2017 w Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15 o godzinie 10.35. Informacje przekazane były przez organizatorów Konferencji - dyrektora ŁCDNiKP - pana Janusza Moosa, Pierwszego Prezydenta Miasta Łodzi - pana Tomasza Trelę. W konferencji wziął udział Łódzki Kurator Oświaty - pan Grzegorz Wierzchowski.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli patronów medialnych - TVP Łódź, TV TOYA, Radia Łódź, Dziennika Łódzkiego, Tygodnika Społeczno-Oświatowego Głos Nauczycielski, Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej, czasopisma Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji, a także dziennikarzy i fotoreporterów stacji i pism m.in. z Radia ZET Gold, Radia Parada, Radia Eska, Radia Plus, Radia WAWA, Radia RFM FM, Gazety Wyborczej,  Expressu Ilustrowanego. O Konferencji poinformowano patronów honorowych Podsumowania, którzy obecni byli na spotkaniu.

Dziękujemy patronom honorowym za wsparcie, patronom medialnym za wsparcie dziennikarskie, a partnerom za współorganizację Podsumowania.

          Janusz Moos

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

             i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Opracowanie:                                                                     

Grażyna Adamiec[1] Z pisma dr Grzegorza Wierzchowskiego Łódzkiego Kuratora Oświaty do Janusza Moosa, rok  2017

 [2] Z pisma dr Barbary Rudzińskiej-Mękal  dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji  do Janusza Moosa, rok  2017