Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017

Po raz 31. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Partnerami organizuje Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017. Uroczystość ta wzorem lat ubiegłych organizowana jest w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Muzeum Miasta Łodzi. Odbędzie się ona 8 czerwca 2017 roku, jej rozpoczęcie przewidziano na godzinę 11.00. Podczas Gali Podsumowania, która ma charakter wyjątkowego spotkania ze względu na liczny udział dyrektorów szkół, prezesów różnych firm przemysłowych i usługowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, uzdolnionych uczniów i nauczycieli prezentujących wysoki poziom refleksji pedagogicznej, nastąpi wręczenie tytułów i certyfikatów oraz statuetek Skrzydła Wyobraźni.

Celem Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest przedstawienie efektów procesu kształcenia. Podczas spotkania prezentowane będą dokonania edukacyjne i innowacje pedagogiczne wdrażane w szkołach i placówkach oświatowych Łodzi i województwa łódzkiego oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pokazane zostaną najbardziej kreatywne i aktywne placówki oświatowe, a także przedsiębiorstwa, w których łódzka młodzież poznaje nowe trendy, techniki i technologie.

Uroczystość, bardzo ważna dla środowiska edukacyjnego, przyczynia się do tworzenia dobrego klimatu dla wdrażania zmian w procesie uczenia się i uczenia się przez całe życie.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest objęte patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: Radio Łódź, TVP Łódź, TV TOYA, Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski, gazeta Dziennik Łódzki, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

W tym roku szkolnym szczególne miejsce rezerwujemy dla osób i firm, które otrzymają tytuły i certyfikaty: Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Kreator Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Lider w Edukacji, Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Promotor Rozwoju Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjna Firma, Organizacja Innowacyjna, Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Mistrz Pedagogii, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, HOMO CREATOR  oraz Statuetki Skrzydła Wyobraźni za znaczące osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji.

Wnioski o przyznanie tytułów i certyfikatów rozpatruje specjalnie powoływana Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczącą jest Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, to okazja do przekazania jej uczestnikom ważnych publikacji prezentujących nowatorstwo pedagogiczne. Tradycyjnie w pakiecie znajduje się miedzy innymi Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Laureaci Konkursów Innowacyjnych, Katalog dobrych praktyk w edukacji oraz czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.


          Janusz Moos

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

             i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Opracowanie:                                                                     

Grażyna Adamiec