Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Już po raz 33. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje doroczne Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji - unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, które umożliwia zaprezentowanie i uhonorowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do praktyki wartościowe, nowatorskie modele edukacji. Uroczystość ta wzorem lat ubiegłych organizowana jest w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Muzeum Miasta Łodzi. Odbędzie się ona 14 czerwca 2019 roku, jej rozpoczęcie przewidziano na godzinę 11.00. Gala transmitowana będzie na Facebooku Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Informacja dla Uczestniów gali znajduje się tutaj.

W tym roku, przyznamy tytuły i certyfikaty, ludziom, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee edukacyjne. A także organizacjom - oświatowym i wspierającym oświatę - w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania. w tym gronie wielokrotni zdobywcy, zostaną uhonorowani złotymi certyfikatami. w efekcie tych poszukiwań 14 czerwca 2019 r., podczas uroczystej gali, którą tradycyjnie poprowadzi dyrektor Janusz Moos, nagrodzimy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, naukowców, artystów, dziennikarzy, prawników, społeczników, policjantów, przedsiębiorców, absolwentów Akademii Młodych Twórców, szkoły, przedszkola, uczelnie, firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje. Za talent, twórczość i wyobraźnię, za kreowanie, wdrażanie i wspieranie innowacji, za mistrzostwo w pedagogicznej profesji, za wspieranie edukacji i promowanie jej rozwoju.

XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji objęli patronatem honorowym - Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, natomiast patronatem medialnym - TVP 3 Łódź, Radio Łódź, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

Wystąpiliśmy o patronat honorowy - Minister Edukacji Narodowej oraz patronat medialny - TV Toya, Gazety Wyborczej Łódź i Głosu Nauczycielskiego.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Pamso, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi i Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

Tytuły i certyfikaty przyznane będą w 24 następujących kategoriach: Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski”, Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego, Organizacja Innowacyjna, Organizator Procesów Innowacyjnych, Kreator Innowacji, Złoty Certyfikat Kreatora Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej, Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Lider w Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjny Pracodawca, Multiinnowator, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, Promotor Rozwoju Edukacji, Mistrz Pedagogii, Złoty Certyfikat Mistrza Pedagogii, Homo Creator, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Skrzydła Wyobraźni.

Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji służy nie tylko promocji tego wszystkiego, co w edukacji najnowsze i najciekawsze, ale także integracji całego środowiska edukacyjnego wokół innowacyjnych idei i wartości. Bądźmy innowacyjni i nie ustawajmy w drodze ku lepszej edukacji!