XXXIII
PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO
W EDUKACJI

„Prząśniczką” odegraną na trąbce i… odtańczoną przez dziewczęta z Zespołu „Harnam”, które wcieliły się w rolę dawnych łódzkich włókniarek, rozpoczęła się 14 czerwca 2019 r. w Muzeum Miasta Łodzi uroczysta gala XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Współorganizatorzy gali to: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Muzeum Miasta Łodzi, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, Microsoft Polska Sp. z o.o., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Mitsubishi Electric Poland, Agraf Sp. z o.o., Mechatronik Artur Grochowski, Vision Distribution Ewa Bondar, Veolia Energia Łódź S.A., Festo Didactic Poland, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Abplanalp Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Coats Polska Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Isa-Serwis Mariusz Łodkowski, OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp.j., Lumileds Poland S.A., Nowa Szkoła Sp. z o.o., Fundacja Innopolis, Vulcan Sp. z o.o., GLOBCOLOR Sp. z o.o. Sp.k., Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o., ElproAV, Zakłady Mięsne PAMSO S.A., Selgros Cash & Carry, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Patroni medialni: TVP 3 Łódź, TV Toya, Radio Łódź, „Gazeta Wyborcza Łódź”, „Głos Nauczycielski”, „Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”.

Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to wydarzenie unikatowe w skali kraju. Umożliwia zaprezentowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do codziennej praktyki szczególnie wartościowe modele edukacji, kształtujących jej nowoczesną postać i wyznaczających tendencje rozwojowe.

- Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to doroczne święto łódzkiej edukacji, tej nowoczesnej, twórczej, inspirującej, to prezentacja i promocja najbardziej wartościowych rozwiązań edukacyjnych oraz spotkanie ludzi, którzy je tworzą: kreatywnych nauczycieli, dyrektorów, naukowców, pracodawców - podkreślił Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, otwierając uroczystość i witając gości. W ich gronie znaleźli się: senator Ryszard Bonisławski, dr hab. Marcin Gołaszewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, prof. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Zbigniew Gwadera – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej, Jarosław Pawlicki – wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, reprezentujący również Prezydenta Miasta Łodzi.

Kapituła XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, której skład tworzą: dr Małgorzata Brzezińska - konsul honorowy Wielkiej Brytanii, dyr. Janusz Moos, prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Bogusław Świderski, dr hab. Jacek Pyżalski, profesor UAM oraz Zofia Teresa Dąbrowska - wicedyrektor ŁCDNiKP, uhonorowała innowacyjnych nauczycieli, utalentowanych uczniów, wybitnych uczonych, znakomitych artystów i animatorów kultury, zaangażowanych we współpracę z edukacją przedsiębiorców oraz innowacyjne szkoły, placówki oświatowe, instytucje kultury i firmy.

W tym roku przyznano 196 honorowych tytułów i certyfikatów w następujących kategoriach: Talent Uczniowski (20), Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski” (3), Nauczyciel Innowator (16), Partner Przyjazny Edukacji (10), Organizator Procesów Innowacyjnych (14), Organizacja Innowacyjna (8), Innowacyjny Pracodawca (5), Kreator Kompetencji Zawodowych (5), Kreator Kompetencji Społecznych (15), Złoty Certyfikat „Kreator Kompetencji Społecznych” (5), Kreator Innowacji (13), Złoty Certyfikat „Kreator Innowacji” (13), Lider w Edukacji (12), Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego (4), Promotor Rozwoju Edukacji (16), Afirmator Ruchu Innowacyjnego (7), Multiinnowator (3), Homo Creator (8), Mistrz Pedagogii (2), Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych (6), Szkoła w Chmurze (11). Ponadto, jako nagrodę za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji, w ramach XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji przyznano pięć statuetek Skrzydła Wyobraźni.

Ważnym celem dorocznego Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, jako szczególnie istotnego przedsięwzięcia budującego wizerunek Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,  jest prezentacja realizowanych w ciągu całego roku szkolnego innowacyjnie ukierunkowanych procesów. Przedstawił je dyrektor Janusz Moos, wymieniając między innymi działania związane z eksponowaniem założeń edukacji konstruktywistycznej, modelowaniem edukacji informatycznej i wdrożeniem usług chmury cyfrowej Office 365 we wszystkich łódzkich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, modelowaniem edukacji mechatronicznej i tworzeniem nowych stacji techniczno-dydaktycznych umożliwiających uczącym się osiąganie w trybie pozaformalnym nowych kwalifikacji, pozwalających sprostać wyzwaniom Rewolucji Naukowo-Technologicznej 4.0 i potrzebom Przemysłu 4.0 (akwatronika, tekstronika, inteligentny dom, robotyka, obrabiarki CNC, transport hybrydowy, energia odnawialna), modelowaniem edukacji przedzawodowej i doradztwa zawodowego, monitorowaniem rynku pracy dla edukacji. Zaprezentowane zostały także dokonania Akademii Młodych Twórców i Dziecięcej Akademii Młodych Twórców, Studia Aktywności Dzieci i Nauczycieli, Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej i Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej oraz organizowane bądź współorganizowane przez ŁCDNiKP festiwale, konkursy i inne cykliczne wydarzenia edukacyjne, takie jak  Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” („Łódzkie Łabędzie”), Festiwal Twórczości Technicznej, Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych, Weekend z Technologią Informacyjną.

Galę XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, ubarwioną występami przez utalentowanych artystycznie uczniów łódzkich szkół oraz artystów z łódzkiego Studio Integracji, szczególnie pięknie określił w jej finale prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej i przewodniczący Rady Programowej ŁCDNiKP, stwierdzając, że jest to „unikatowe w skali kraju spotkanie, formujące nowe myślenie o edukacji”.

Opracowanie: Tomasz Misiak